مسئول امور اداری

 شرح وظایف

پيوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداري، طبقه بندي ، کدگذاري وبايگاني پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و احتياجات شهرداري.

انجام ساير امورمشابه و دستوراتي که از طرف شهردار در حدود وظائف ارجاع مي گردد.

ايجاد روابط ميان مردم و شهردار وايجاد حسن ارتباط بين کارکنان و نشر فعاليتهاي شهرداري جهت اطلاع مردم و برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف.

ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده و صادره و پيگيري آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکيک و توزيع نامه ها براي ارجاع واحد اقدام کننده و پيگيري آنها .

تهيه صورت مايحتاج اداري کارمندان و تدارک و توزيع آنها.

تنظيم دفترآمارکارکنان.

تهيه پيش نويس نامه ها و ماشين کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداري.

رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي بمنظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

انجام امورمربوط به تعاون، بيمه و رفاه کارگران

پيش بيني احتياجات پرسنلي شهرداري واقدام درمورد تامين اين احتياجات.

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي واظهارنظردرمورد نحوه اجراي قوانين ومقررات مورد عمل.

اتخاذتدابيرلازم بمنظورپيشرفت وبهبود امورجاري.

انجام کارهاي مربوط به اصناف و پيشه وران.

تهيه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.

تعيين محل کارخدمتگزاران وتعيين ساعات کشيک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها ازقبيل تامين روشنايي، سوخت، تلفن وغيره.

نظارت بر حضور غیاب پرسنل

معرفی کارکنان به کلاسهای آموزشی

صدور ابلاغیه داخلی کارکنان

تشکیل پرونده جهت بایگانی اداری

دریافت نامه های وارده

صدور نامه های اداریپاسخ به ارباب رجوع


 

اطلاعات تماس

 

مسیحا شمس

تلفن : 05632825001 داخلی 209

32823256

 


دبیر خانه

شرح وظایف

ثبت کلیه نامه های دریافتی داخلی پس از دستور شهردار و معاونت

ثبت کلیه نامه های صادره ( پاسخ های استعلام، اداره ثبت اسناد، دفترخانه، اداره آب و فاضلاب و ...)

ثبت کلیه چک های صادره از شهرداری به بانک

ثبت گزارشات ساختمانی و پروانه های ساختمانی

ثبت تمامی درخواست های مرخصی و مأموریت ها

صدور و ارسال اطلاعیه فوت به اداره ثبت احوال

پاسخگویی به ارباب رجوع درخصوص درخواستها و نامه های وارده

 


 

اطلاعات تماس

 

تلفن : 05632825001 داخلی208


 

کارگزینی

شرح وظایف

اعلام وضعیت مرخصی کارکنان و کنترل به روز آن

انجام امور نقل و انتقالات  داخلی کارکنان (صدور ابلاغ داخلی و جابجایی و تغییرات لازم)

پیگیری و انجام امور مربوط به انتصابات و ارتقای گروه کارکنان

انجام امور بازنشستگی کارکنان

پیگیری و انجام امور تشکیلات و استخدام کارکنان

پیگیری و انجام بموقع برقراری حقوق و مزایای کارکنان پس از ابلاغ افزایش ضریب و سنوات و ...

انجام سایر امور مرتبط از قبیل استعلام از مراجع ذیصلاح در خصوص تاییده تحصیلی و اصالت گواهینامه عدم سوء پیشینه کبفری و ...

پیگیری امور تخلفات کارکنان

صدور احکام حقوق کارمندان

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق

 


 

اطلاعات تماس

احمد عابدی
تلفن : 05632825001 داخلی 209

 

وضعیت نیروی انسانی شهرداری و سازمان های وابسته در سال 1395

ردیف

شهرداری / سازمان

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدام

تعداد کل نیروها

زیردیپلم

دیپلم

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

رسمی

پیمانی

طرح طبقه بندی مشاغل

قراردادی

سایر با ذکر عنوان

1

شهرداري

35

20

7

29

2

0

9

18

24

42

 

 

93

 

 

شرکت های طرف قرارداد شهرداری و تعداد نیروها

نام شرکت

مدیرعامل

 حوزه فعالیت

تعداد نیروها

شرکت آوای کویر داغ

روح الله خادمی

خدمات شهری

29

شرکت صنعت گستر  گلشن

سید یاسر حقانی

امورات اداری و اجرایی

45

شرکت زمرد سبز کویر طبس

مهدی یوسف زاده

فضای سبز شهری

40

شرکت زرین برکت

سید محمد برکاتی

خدمات شهری

28

جمع کل نیروهای شرکتی

142

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی