اهداف واحد آتش  نشانی و خدمات ایمنی

1- نجات جان انسانها ، مهار واطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتشسوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن.
2- برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتشنشانی و خدمات ایمنی.
3- آموزشها ی لازم درامور آتشنشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامهای زمان بندی شده
4- ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز، و بهرهبرداری از آنها.
5- نظارت بر عملیات، مؤسسات، و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتشنشانی و خدمات ایمنی.
6-اتخاذ تسهیلات لازم جهت مقابله و کاهش آثار سوء، ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی
7-نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیائی، اتمی و غیره).

**************

اطلاعات تماس:

مرتضی افراسیابی
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

تلفن: 32822222

125

 

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی