شرح وظایف:

  • جمع آوري، بررسي و تدوين نيازهاي حوزه هاي مختلف در ارتباط باسخت افزار ونرم افزار.
  • توزيع امكانات و نظارت بر استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري.
  • برنامه ريزي براي پشتيباني و نگهداري تجهيزات و امكانات نرم افزاري و سخت افزاري.
  • بررسي نيازهاي آموزشي در ارتباط با رايانه و ارائه پيشنهاد براي برگزاري دوره هاي آموزشي به مسئول مافوق.
  • نصب نرم افزار هاي مورد نياز و آموزش كاربران براي استفاده.
  • راهبري نرم افزارهاي شهرداري الكترونيك .
  • پيگيري و نظارت بر امور شبكه و ارتباطات .
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 اطلاعات تماس

مسیحا شمس
تلفن : 05632825001 داخلی 209
 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی