شرح وظایف:

  • اجرای آرای قلع بنا صادره از کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها
  • پیگیری و اجرای تصمیم های صادره از کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری ها
  • پیگیری و اجرای آرا صادره از کمیسیون مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
  • پیگیری و اجرای سایر احکام صادره از دیگر کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری ها
  • همکاری با واحد حقوقی در اجرای آراء صادره از محاکم محترم قضایی و شبه قضایی له شهرداری
  • پیگیری و اجرای آراء یا تصمیمات صادره از کمیته انظباط کار، هیئت رسیدگی به تخلف در امر حمل و نقل بار/مسافر
  • بستر سازی تسهیل در امور مرتبط با تخلفات ساختمانی و کمیسیون های ماده صد شهرداری در سطح شهر
  • ایجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در امر اجرائیات
  • ایجاد روش های نوین و علمی و تخصصی جهت امور اجرائیات و اجرای آراء کمیسیون های مقرر در مواد قانون شهرداری ها
  • اموری که توسط شهردار یا بالاترین مقام مسئول شهرداری، طی ابلاغ کتبی به واحد اجرائیات ارجاع می شود.

  اطلاعات تماس 

سید محمد حسن محمودی
تلفن : 09138584536

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی