باسمه تعالی

صورتجلسه  392 مورخه 6/10/1395           صفحه 1 از2

شورای اسلامی شهر طبس

 

شماره صورتجلسه

تاریخ تشکیل جلسه

ساعت جلسه

مکان برگزاری جلسه

تعداد حاضرین

تعداد غایبین

تعداد صفحات

تعداد مصوبات

نوع جلسه

تعداد میهمان

 

عادی

فوق العاده

کمیسیون

 

سیصد و نود و دو

06/10/1395

12:00

دفتر شورای اسلامی

5

2

2

5

-

*

-

0

 

دستور کار جلسه و خلاصه مذاکرات

 

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، حاج آقای محمدیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر طبس با عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا به قرائت دستورکار جلسه پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات سایرین تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

ردیف

مصوبات

تعداد

مخالف

موافق

1

با عنایت به حجم زیاد مطالبات مردمی و لزوم حل مشکلات آنان بمنظور بررسی و تایید دفترچه های عوارض، بهای خدمات و بودجه سال 1396 شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه، شورا با تشکیل جلسه در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته تا پایان سال 1395 موافقت نمود.(لیست زمان برگزاری جلسات شورا اعم از عادی و فوق العاده جهت استحضار به هیأت تطبیق ارسال گردد.)

-

5

2

نامه شماره 1395/19355 مورخ 24/9/95 مثبوت به شماره 1621/4 مورخ 24/9/95 دبیرخانه شورا واصله از شهرداری محترم طبس در جلسه قرائت و ضمن موافقت شورا با توافقنامه مذکور مقرر شد که مقدار عقب نشینی از سند کسر و به نام شهرداری انتقال یابد. (مستندات به هیأت محترم تطبیق ارسال می گردد.)

-

5

3

نامه شماره 4420/95/121 مورخ 01/10/1395 واصله از اداره محترم بهزیستی شهرستان طبس مبنی بر صدور پروانه ساختمانی و معافیت از عوارض شهرداری واحدهای مسکونی ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی مطرح و باستناد بند (د) ماده 39 قانون برنامه پنجم توسعه کشور وفق مقررات مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

-

5

4

نامه شماره 1395/19554 مورخ 25/9/95 در خصوص درخواست اختصاص محل سالن سردرب باغ گلشن به فرهنگسرا قرائت و با توجه به بند دوم صورتجلسه چهاردهم مورخ 30/7/92 مبنی بر راه اندازی موزه ی طبیعت شناسی در ساختمان مذکور با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران داخلی و خارجی پیشنهاد مذبور مورد مخالفت قرار گرفت.

 

-

5

5

نامه های شماره 10400 مورخ 04/10/1395 و نامه 10442 مورخ 04/10/1395 و نامه 10283 مورخ 30/09/1395 واصله از معاونت محترم استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس و نامه شماره 1395/20105 مورخ 04/10/1395 و نامه 1395/19883 مورخ 01/10/1395 واصله از شهرداری محترم و نامه 1030/95 مورخ 04/10/1395 واصله از دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی طبس که صرفاً جنبه قرائتی داشت در جلسه مطرح و اطلاع رسانی گردید.

-

5

اعضای غایب در جلسه رسمی شورای اسلامی (نظر اعضای شورا در رابطه با نوع غیبت):

1- رسول عراقی                                  موجه  *    غیرموجه□        

2- محمد حسین اخوان صفار               موجه*      غیرموجه□                                                                

جلسه در ساعت 16:00 باذکر صلوات و دعا پایان یافت.

                             
 

حاضرین جلسه:

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی