باسمه تعالی

صورتجلسه  393 مورخه 11/10/1395           صفحه 1 از2

شورای اسلامی شهر طبس

 

شماره صورتجلسه

تاریخ تشکیل جلسه

ساعت جلسه

مکان برگزاری جلسه

تعداد حاضرین

تعداد غایبین

تعداد صفحات

تعداد مصوبات

نوع جلسه

تعداد میهمان

 

عادی

فوق العاده

کمیسیون

 

سیصد و نود و سه

11/10/1395

17:00

دفتر شورای اسلامی

7

-

2

5

-

*

-

1

 

دستور کار جلسه و خلاصه مذاکرات

 

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، حاج آقای محمدیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر طبس با عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا و ضمن خوشآمدگویی به آقای بهمن نجفی پیشکسوت اداره محیط زیست طبس به قرائت دستورکار جلسه پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات سایرین تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

ردیف

مصوبات

تعداد

مخالف

موافق

1

نامه شماره 1395/19675 مورخ 28/09/1395 ارسالی از شهرداری محترم منضم به درخواست انجمن معتادان گمنام در خصوص اختصاص محل زیرزمین ساختمان پایانه مسافربری قرائت و شورا برای مدت یکسال و با رعایت جمیع جوانب امر و مقررات موافقت نمود.

-

7

2

نامه شماره 1305/27 مورخ 07/10/1395 واصله از دفتر امام جمعه محترم شهرستان قرائت و مقرر شد شهرداری محترم با عنایت به آثار تردد در مسیر نسبت به تسطیح و آسفالت ادامه خیابان واعظ طبسی تا انتهای حریم شهر (از آب انبار پایین محله تا سه راهی اتصال به راه دشتغران) اقدام عاجل مبذول نماید.

-

7

3

نامه شماره 1395/19787 مورخ 30/09/1395 ارسالی از شهرداری محترم منضم به توافقنامه تنظیمی فیمابین خانم ها مریم ضرابی و راضیه مسعودی و شهرداری قرائت و مقرر شد وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد و مستندات به هیأت محترم تطبیق ارسال گردد.

-

7

4

 

نامه شماره 1395/19267 مورخ 23/09/1395 ارسالی از شهرداری محترم منضم به توافقنامه تنظیمی فیمابین محمد بخشی به وکالت ثبت شده به شماره 95/19249 مورخ 23/09/1395 قرائت و مقرر شد وفق مقررات اقدام لازم صورت پذیرد و مستندات به هیأت محترم تطبیق ارسال گردد.

-

7

5

نامه های شماره 1395/20295 مورخ 06/10/1395 و نامه 1395/20386 مورخ 07/10/1395 و نامه 1395/20417 مورخ 07/10/1395 ارسالی شهرداری محترم طبس و نامه 10605 مورخ 07/10/1395 و نامه 10657 مورخ 08/10/1395 و نامه 9926 مورخ 08/10/1395 و نامه 10563 مورخ 07/10/1395 و نامه 10562 مورخ 07/10/1395 ارسالی از معاونت محترم استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس و نامه 757/95/16 مورخ 06/10/1395 ارسالی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس که صرفا جنبه قرائتی داشت در جلسه مطرح و اطلاع رسانی گردید.

-

7

جلسه در ساعت 23:00 باذکر صلوات و دعا پایان یافت.

                             
 

حاضرین جلسه:

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی