باسمه تعالی

صورتجلسه  394 مورخه 12/10/1395           صفحه 1 از2

شورای اسلامی شهر طبس

 

شماره صورتجلسه

تاریخ تشکیل جلسه

ساعت جلسه

مکان برگزاری جلسه

تعداد حاضرین

تعداد غایبین

تعداد صفحات

تعداد مصوبات

نوع جلسه

تعداد میهمان

 

عادی

فوق العاده

کمیسیون

 

سیصد و نود و چهار

12/10/1395

17:00

دفتر شورای اسلامی

6

1

2

4

-

*

-

1

 

دستور کار جلسه و خلاصه مذاکرات

 

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، حاج آقای محمدیان ریاست محترم شورای اسلامی شهر طبس با عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا به قرائت دستورکار جلسه پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات سایرین تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

ردیف

مصوبات

تعداد

مخالف

موافق

1

نظر به نقش نظارتی شورای اسلامی و در راستای احقاق حقوق بهینه شهرداری مقرر گردید کلیه توافقنامه های تنظیمی فیمابین شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی، آقایان حسین جعفریان مقدم ، محمود فخاری و محمد محمدیان به نمایندگی از شورای اسلامی شهر به اتفاق مسئولین محترم املاک و حقوقی شهرداری از املاک توافق شده بازدید حضوری نموده و گزارش مربوطه جهت اتخاذ تصمیمات کتباً به شورا ارائه نمایند.

-

6

2

نامه شماره 1707/4  مورخ 11/10/1395 مثبوت در دبیرخانه شورا واصله از آقای محمدحسین اعراب شیبانی قرائت و مقرر شد با توجه به اینکه شهرداری محترم در زمان تنظیم توافقنامه 15/14843/ ش مورخ 01/12/84  از نظر قانونی حق فروش زمینهای معوض را نداشته که این موضوع در مفاد رأی تجدید نظر دادنامه شماره 9509975612300423 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی صراحتاً قید گردیده است لذا شهرداری ملزم است در راستای احقاق حقوق شهروندی نامبرده حداکثر از تاریخ صورتجلسه ظرف مدت یکماه نسبت به کسب رضایت مشارالیه اقدام لازم معمول و نتیجه را کتباً به شورا اعلام نماید.

-

6

3

نامه شماره 1395/19407 مورخ 2/9/95 واصله از شهرداری محترم مبنی بر فروش قطعه زمین به متراژ سی متر مربع در شهرک رضوانشهر به اداره محترم مخابرات طبس با توجه به درخواست اداره مذکور در راستای استقرار کانکس تجهیزات شبکه مخابراتی تلفن ثابت قرائت و ضمن موافقت شورا مقرر شد شهرداری محترم وفق مقررات اقدام نماید.

-

6

4

نامه های شماره 1395/100/95/8/ک مورخ 25/09/1395 واصله از کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد 2017 و نامه 1395/20789 مورخ 12/10/1395 ارسالی از شهرداری محترم که صرفاً جنبه قرائتی داشت در جلسه مطرح و اطلاع رسانی گردید.

-

6

اعضای غایب در جلسه رسمی شورای اسلامی (نظر اعضای شورا در رابطه با نوع غیبت):

1- محمد حسین اخوان صفار               موجه□      غیرموجه*                                                               

جلسه در ساعت 22:00 باذکر صلوات و دعا پایان یافت.

                             
 

حاضرین جلسه:

 

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی