تاریخچه و معرفی شورای اسلامی

استقرار شوراهای اسلامی یکی از حرکت های اساسی در جهت تحقق جامعه مدنی و حاکمیت اراده ملت بر سرنوشت خویش بوده است. شوراها تجلی گاه اراده ملت برای مشارکت در توسعه ی همه جانبه‌ی کشورند و می‌توانند با برسی مشکلات و تنگناها و ادامه‌ی راهبردهای عملی منطقه‌ای هم‌خوان با شرایط محیطی و فرهنگی و استعدادهای محلی با رعایت زیر ساخت‌های اجتماعی و آداب، رسوم و سنت‌های قومی و فرهنگی و هنجارهای اجتماعی در تصمیم گیری‌ها دولت تقش بسزایی داشته باشند. آفرینش و ابتکار مولود خرد جمعی است و از این رو در جامعه ای که نظام شورایی حاکمیت دارد اسباب شکوفایی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مهیا می‌گردد.

پیدایش شوراهای اسلامی به برکت نگرش عمیق و همه جانبه قانون گذاران به مسائل و همچنین درک صحیح آنان از اینده بوده که این اصل قانون اساسی به یمن عقلانیت متولیان به عرصه ظهور رسیده است.
این رخداد در شهر دارالمومنین(طبس) از همان آغاز جلوه‌ای با شکوه داشت زیرا به پشتوانه شرکت چشمگیر مردم در انتخابات شوراها و همچنین تشریک مساعی و همکاری تنگاتنگ بین شورای اسلامی شهر، مردم و شهرداری کارها به انتظام مطلوب رسیده و بدون از هر گونه هیاهو و فزون‌طلبی به پیشرفت و ازهان آغاز شالوده‌ی بنای رفیع توسعه پایدار شهر به سمت و سوی مردم سالاری پی‌افکند و سعی گردید تا با جلب مشارکت‌های مردمی و سهیم کردن آن‌ها در تدوین برنامه‌ها و تشخیص اولویت‌ها در رسیدگی به مشکلات حاد جامعه شهری و فراهم آوردن اسباب رضایت مندی مردم گامهای استواری را در تحقق بخشیدن به هدف‌های شورایی بردارد که میزان موفقیت شورا در این امور به قضاوت تاریخ و شما مردم فهیم و آگاه وا می‌گذاریم.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی