ترکیب شورای اسلامی شهر طبس

 

 

آقای محمد جواد راستینه

ریاست شورا

 

 

آقای رسول عراقی

نائب رئیس و سخنگوی شورا

 

 

آقای سید مجتبی حقانی

عضو هیئت رئیسه و منشی شورا

 

 

آقای غلامحسین طاهری

عضو شورا

 

 

 

خانم زهرا حسین پور

عضو شورا

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی 137

پست الکترونیک : info@tabas.ir

شماره تماس : 05632825001

آدرس : طبس - بلوار امام خمینی