🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

پیام تسلیت

درگذشت مرحوم معغفور شادروان حاج علیرضا جعفریان مقدم