🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

حکم شهردار چهارمین شهر زیارتی کشور

متن حکم جناب آقای مهندس سید سعید صادق‌زاده شهردار طبس به عنوان نخستین شهردار در تاریخ پرافتخار شهرستان طبس که به عضویت دبیرخانه شهرهای زیارتی