🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

حقانی رئیس شورا شد

انتخاب اعضای هیئت رئیسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس در سال سوم

زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم

پیام شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری طبس بمنظور قدردانی از اقشار مختلف مردم در برگزاری باشکوه مراسمات عزای دهه اول ماه محرم