🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

در پی بارندگی اخیر در سطح شهرستان و به منظور بررسی وضعیت سیستم جمع آوری آبهای سطحی در شهر و برنامه ریزی و بالا بردن آمادگی تیم های مدیریت بحران شهرداری به ریاست مهندس محمد نصیری شهردار طبس و کارشناسان و اعضای کارگروه مدیریت بحران شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد آب انبارهای سطح شهر برای بهره برداری در فصول کم بارش به طور کامل آبگیری گردد.

تشکیل تیم های کارشناسی و فنی و اعزام به سطح شهر به همراه تیم های اجرایی جهت ثبت نقاط بحرانی از مصوبات جلسه بود.
همچنین ایجاد مخازن جمع آوری آبهای سطحی و روان آبها مورد بررسی و در جانمایی درست احداث گردد.

مشارکت سایر نهادهای ذی ربط در حوزه مدیریت بحران شهری و بهره گیری از امکانات و تجهیزات آنها از مباحث طرح شده در جلسه بود.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس