🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ گوشه ای از بافته های هنرمندان طبسی برای المان های نوروزی سال ۹۸ در کارگاه صنایع دستی آفرینش

? این اقدامات با حمایت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طبس به منظور رونق صنایع دستی، جذب گردشگر و کمک به اقتصاد محلی صورت می گیرد.

?شبکه خبری شهرداری طبس