🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

محوطه سازی فضای سبز جلو باغ گلشن توسط اداره خدمات و ایمنی شهری با همکاری پیمانکار فضای سبز شهرداری طبس

 

?شبکه خبری شهرداری طبس

تازه ترین اخبار