🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس پیش از ظهر چهارشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ با حضور در سایت ۷۹ هکتاری مسکن ملی از پیشرفت پروژه آماده سازی این ابر  طرح عظیم عمرانی شهرداری بازدید کرد.

?گفتنی است شهرداری طبس طی مناقصه‌های به کارفرمایی اداره راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی, آماده سازی سایت مسکن ملی ۷۹ هکتاری طبس را برعهده گرفته است

?در این بازدید که جمعی از کارشناسان عمرانی شهرداری،  مهندس نصیری را همراهی نمودند، شهردار،ضمن بررسی اقدامات انجام شده،  به بررسی چشم انداز پیش روی اجرای این طرح پرداخت.
================
☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
٠۵۶۳۲۸۲۵٠٠٠
سایت شهرداری
tabas.ir
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس

1400/10/21