🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تسلیت

درگذشت مرحوم معغفور شادروان حاج علیرضا جعفریان مقدم