🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فرصت استثنائی برای سرمایه گذاری

مزایده فروش 10قطعه زمین تجاری موقعیت استراتژیک واحدهای تجاری ?شهرداری طبس در نظر دارد؛ بنا بر مجوز شورای اسلامی شهر، تعداد ۱۰ قطعه زمین تجاری

سامانه 137شهرداری طبس

رسیدگی به مسائل مدیریت شهری تماس از شما پیگیری از ما ?به اطلاع همشهریان عزیز میرساند بنا به تاکید مهندس محمد نصیری شهردار طبس، سامانه