🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازار مرکزی شهر در مسیر تحول

گزارش خدمت ?آغاز عملیات کناف کاری و همچنین تکمیل عملیات اجرای نماکاری پروژه بهسازی رواقها در ضلع شرقی خیابان خرمشهر با همت و تلاش نیرو