🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تسلیت

تسلیت سرور ارجمندجناب آقای دکتر محمدعلی شهامی کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام خبر جانسوز و جانگداز درگذشت مادر مهربان و