🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتصاب دبیرستاد سفرشهرداری طبس

انتصاب دبیرستاد سفرشهرداری طبس ?با ابلاغ مهندس محمد نصیری شهردار طبس؛ آقای سید ابوالفضل حقانی مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس به