🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

یوم الله سیزده آبان شکوه حضو ملت

همه برای عزت سرزمینمان ایران آمدیم خانواده شهرداری در کنار مردم ?مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه ، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و