🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رونمایی از تندیس پروفسور صدقی

تندیس پروفسور صدقی ?مراسم رونمایی از تندیس پروفسور #حسین_صدقی پدر علم هیدرولوژی و افتخار بین المللی، ، فرزند دیهشک طبس عصر پنجشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱