🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

انتصاب مدیر کشتارگاه دام شهرداری طبس

کشتارگاه دام طبس مستقیم تحت مدیریت شهرداری قرار گرفت. مهندس #محمد_نصیری با صدور ابلاغی؛ آقای مهدی محمدی را بعنوان مدیر کشتارگاه دام شهرداری طبس منصوب