🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

انتصاب

? مسئول خدمات شهری شهرداری طبس منصوب شد.

تعامل اداری

? دیدار صمیمی ارکان مدیریت شهری با معاون مدیرکل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس

تعامل اداری

? ارکان مدیریت شهری طبس با بخشدار مرکزی این شهرستان دیدار کردند.

شورا در کنار مردم /مدیریت شهری در شهر

? آقایان راستینه؛ عراقی؛ حقانی و طاهری اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس؛ شامگاه دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ در نماز جماعت مغرب