🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تسویه عوارض صنفی

? قابل توجه مالکین محترم واحدهای تجاری ? قبل از اتمام قرارداد #اجاره_ملک خود نسبت به تسویه حساب عوارض کسب و پیشه توسط #مستاجر با

بازدید ۵۰۰ هزار مسافر از طبس

مهندس #محمد_نصیری گفت: در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۸۸ هزار و ۷۴۷ نفر مسافر در شهرستان طبس اقامت کردند. شهردار طبس افزود: همچنین تعداد