🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ورزشی شهری

✅حضور تیم شهرداری طبس در لیگ فوتوالی کشور از سری مسابقات فدراسیون ورزش های بومی محلی

نوروز شایسته /تحقق سریع وعده ها

?آسفالت ادامه کوچه شهید جعفری واقع در شهرک ولیعصر ظهر امروز پنج شنبه ۱۹ اسفند توسط واحد عمران شهرداری انجام گردید.