🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

لکه گیری آسفالت معابر

مهندس محمد نصیری شهردار طبس پیش از ظهر یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ حضور در محلات پایین شهر از نزدیک در جریان عملیات لکه گیری

بهسازی ورودی دیهشک

مهندس محمد نصیری شهردار طبس ظهر یکشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ از پروژه بهسازی ورودی شهر طبس از سمت منطقه دیهشک بازدید کرد از نزدیک