🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری/مسکن ملی

پروژه آماده سازی سایت مسکن ۷۹ هکتاری ملی شهرستان طبس با همت و تلاش مهندسان و پشتیبانی نیروهای پرتلاش و ماشین آلات شهرداری طبس با

باغ گلشن مهیای حضور میهمامان نوروزی

?عملیات اجرایی #لایروبی دریاچه اصلی و کانالهای آب  نهرین طبس در باغ گلشن به همت و تلاش نیروهای فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری