🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری/مسکن ملی

پروژه آماده سازی سایت مسکن ۷۹ هکتاری ملی شهرستان طبس با همت و تلاش مهندسان و پشتیبانی نیروهای پرتلاش و ماشین آلات شهرداری طبس با