🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

عمران شهری/مسکن ملی

پروژه آماده سازی سایت مسکن ۷۹ هکتاری ملی شهرستان طبس با همت و تلاش مهندسان و پشتیبانی نیروهای پرتلاش و ماشین آلات شهرداری طبس با