🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

استاندار از شهر طبس می گوید

#استاندار_از_شهر_طبس_می_گوید دکتر محمد جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی که پنجشنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ در صدر هیئتی بلندپایه از مسئولین استانی در سفر یک روزه به

استاندار در باغ گلشن

دکتر قناعت استاندار خراسان جنوبی به همراه حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم شهرستان‌های طبس فردوس سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی که در سفر