🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عمران شهری

?بخشی از عملیات های عمرانی واحد عمران شهری شهرداری طبس برای توسعه و آبادانی و پیشرفت شهری به شرح ذیل می باشد

فضای سبز شهری

?بخشی از گزارش عملکرد نیروهای پرتلاش فضای سبز شهرداری طبس برای ساختن شهری زیبا و آباد و استقبال از نوروز