🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اهالی شهرک صدوقی میهمان شهردار طبس

?نشست کارشناسی حوزه مدیریت شهری با جمعی از اهالی و تاثیر گذاران شهرک شهید صدوقی با حضور مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس،حجت الاسلام حاج آقای صاف