🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست شهردار با امام جمعه طبس

? بررسی حال شهر در نشست صمیمی امام جمعه و شهردار طبس مهندس #محمد_نصیری شهردار طبس صبح دوشنبه اول آذرماه ۱۴۰۰ در نهاد امامت جمعه

تشکیل کارگروه عمرانی شهرداری طبس

مهندس #محمد_نصیری از تشکیل کاگروه عمرانی شهرداری خبرداد و گفت: این کارگروه با هدف نیازسنجی، طراحی و نظارت طرح ها و پروژه های عمرانی سطح