🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

کمیسیون ماده 100

  جلسه بررسی آرای کمیسیون بدوی ماده 100 به ریاست مهندس حسین مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و با حضور اعضای این کمیسیون صبح