🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مدیران ورزشی مدیریت شهری

?نشست بصیرتی و مراسم تجلیل از مسئولین هیئت های ورزشی و فعالین حوزه ورزش شهرستان طبس با حضور سردار میرجلیلی رئیس بسیج ورزشکاران کشور