🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

هنرمندان بومی در جشن های محله ای

#هنرمندان_بومی_در_جشن_های_محله_ای#شهرداری_در_راستای_نشاط_اجتماعی ?آقای مهدی صاحبی هنرمند و خواننده پرافتخار شهرستاان ضمن حضور در حوزه مدیریت شهری با مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس صبح چهارشنبه ۲۱

تعامل مدیریت شهری و پلیس راه طبس

?جلسه تعامل و همکاری مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس و جناب سرگرد حسین پور فرمانده پلیس راه طبس _یزد صبح سه شنبه ۲۰ مهرماه