🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پویش شهر شاد

#پویش_شهر_شاد#تلاش_برای_شهری_زنده#نشاط_اجتماعی_لازمه_زندگی

گرامیداشت روز دامپزشکی

? بمناسبت فرارسیدن روز دامپزشکی پیش از ظهر چهارشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴٠٠ آقایان راستینه، عراقی؛ حقانی اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر به همراه مهندس

گرامیداشت دهه وقف

? همزمان با دهه وقف و پیش از ظهر چهارشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴٠٠ آقایان راستینه، عراقی؛ حقانی و خانم حسین پور اعضای شورای اسلامی شهر