🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

پیگیری مطالبات شهری

?آقای رسول عراقی نائب رئیس شورای اسلامی شهر به همراه مهندس حسین مرتضوی سرپرست شهرداری طبس

تازه ترین اخبار