🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

جشنواره سرباز

 ✅جشنواره حضرت علی اکبر(ع) به مناسبت روز سرباز در ناحیه مقاومت بسیج طبس برگزار شد.