🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تاکید به تعیین تکلیف شهرداری

? مهندس محمد جواد راستینه از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس دعوت کرده است تا در جلسه علنی انتخاب سرپرست شهرداری که روز