🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

فراخوان انتخاب شهردار

? منتخبین مردم در ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس از همشهریان به ویژه نخبگا، ن فعالان عرصه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی، سیاسی

کمیته عفاف و حجاب

?️برگزاری جلسه کمیته عفاف و حجاب شهرداری با حضور شهردار محترم و