🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

قدردانی نمایندگان مردم/روز شهرداری

? اعضای پنجمین دوره و منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، صبح دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴٠٠ پس از دیدار با مهندس مجید بهارستانی شهردار

خداقوت شورا به شهرداری/روز شهرداری

? اعضای پنجمین دوره و منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، صبح دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴٠٠ ضمن دیدار با مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس

تازه ترین اخبار