🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

قدردانی نمایندگان مردم/روز شهرداری

? اعضای پنجمین دوره و منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، صبح دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴٠٠ پس از دیدار با مهندس مجید بهارستانی شهردار

خداقوت شورا به شهرداری/روز شهرداری

? اعضای پنجمین دوره و منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس، صبح دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴٠٠ ضمن دیدار با مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس