🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

شورای ششم در جمع مردم

? آقای رسول عراقی و آقای سید مجتبی حقانی اعضای منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر طبس با حضور در شهرداری ضمن خداقوت به شهردار