🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تسلیت درگذشت همکار پیشکسوت

انالله و انا الیه راجعون☑️ خانواده محترم و به سوگ نشسته هرمز و بیوت وابسته ⚫️ خبر درگذشت همکار پیشکسوت ما در شهرداری طبس و