🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

بزرگداشت روز زمین پاک

همکاری شهرداری و اداره محیط زیست طبس در پاکسازی بوستان وسیع شهدای گمنام شهر طبس