🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

بزرگداشت روز زمین پاک

همکاری شهرداری و اداره محیط زیست طبس در پاکسازی بوستان وسیع شهدای گمنام شهر طبس