🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تاکید برحفاظت از باغ گلشن

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و استاندار خراسان جنوبی از باغ گلشن طبس بازدید کردند