🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

پیام تبریک هفته بسیج

بسیج مدرسه است؛ مدرسه ای که معلم و محصل و درسش همگی ایثار و جهاد و خدمت است.

پیام تبریک هفته بسیج

بسیج مدرسه است؛ مدرسه ای که معلم و محصل و درسش همگی ایثار و جهاد و خدمت است.

تازه ترین اخبار