🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رصد دقیق شهر /آسیب شناسی نخصصی

? خانم زهرا حسین‌پور رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر طبس پس از بازدید میدانی و بررسی وضعیت فضای سبز و