🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست شهردار و بنیاد زائر

? آقای موسی جوینده رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان جنوبی با مهندس بهارستانی شهردار طبس درباره احداث مهمانسرای بنیاد زائر در مشهد مقدس