🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

36 ماه خدمت بیش از 30پروژه شهری

? مهندس بهارستانی شهردار طبس، صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۹۹ به بازدید پروژه‌های عمرانی پرداخت و ضمن رصد میدانی شهر به تسریع همراه با